SpiderNeT Internet Telewizja Telefon

Projekty Unijne

KPO Inwestycja c.1.1.1

Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.
Miło nam poinformować, że w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy nasza firma Spidernet Sławomir Janik została wyróżniona wsparciem finansowym w imponującej kwocie 25 422 480,00 zł. To historyczny moment dla naszej firmy, jak również dla mieszkańców obszaru powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowa w województwie Śląskim. Wsparcie to zostało przyznane w ramach inwestycji C1.1.1 KPO, której celem jest zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na tzw. obszarach białych plam. Jest to krok milowy w kierunku likwidacji cyfrowego wykluczenia na omawianym terenie.

 
                                                               

Realizacja projektu, zaplanowana na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2026 roku, obejmie budowę nowoczesnej sieci w technologii PON. Dzięki tej inwestycji, szerokopasmowy dostęp do Internetu zostanie zapewniony dla 7805 punktów adresowych na wskazanym obszarze konkursowym 5.24.04.64. Jest to krok naprzód w zapewnieniu równego dostępu do szybkiego Internetu, co jest fundamentem dla rozwoju edukacji, biznesu oraz codziennego życia mieszkańców.

                                             

Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy przyczynić się do tak ważnej zmiany w regionie. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w projekt nie tylko zwiększy dostępność i jakość łączności internetowej, ale również otworzy nowe możliwości dla rozwoju lokalnej społeczności i gospodarki. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzono, i z niecierpliwością oczekujemy na realizację tego przełomowego projektu.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa


Firma Spidernet S.C., zrealizowała projekt dla Działania 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod tytułem: „Budowa sieci GPON w powiecie częstochowskim, przez firmę SpiderNeT Spółka Cywilna.POPC01_240988”. Projekt polegał na wykonaniu sieci dostępowo – dystrybucyjnej, która swoim zasięgiem obejmie gospodarstwa domowe z obszaru interwencji POPC01_240988 tj. społeczność lokalna zakwalifikowana jako wykluczona cyfrowo tzn. niemająca możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Zrealizowany projekt w ramach obszaru interwencji POPC01_240988 obejmuje gminy Konopiska, Starcza, Poczesna, Kamienica Polska w województwie śląskim.

Wybudowana sieć obejmuje zasięgiem min. 1920 gospodarstwa domowe z obszaru realizacji projektu, które uzyskają możliwość dostępu do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Sieć szerokopasmowa została wybudowana w technologii FTTH.

Wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna zapewnia dostęp do usług hurtowych tj. zgodnych ze stawianymi wymaganiami dla sieci NGA – POPC m.in. przez jej nadmiarowość oraz elastyczność.

Realizacja projektu przyczyniła się do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach społeczności lokalnej, a za pomocą wybudowanej infrastruktury, gospodarstwom domowym zostanie dostarczony Internetu o przepustowości min. 100 Mb/s.

Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, szkół publicznych, podmiotów publicznych, podmiotów leczniczych z obszaru interwencji, ale z uwagi na możliwości techniczne sieci, będą także dostępne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Wszelkie informacje o dostępie hurtowym do Infrastruktury Sieci POPC udostępniamy za pośrednictwem skrzynki mailowej: kontakt@e-spidernet.pl