SpiderNeT Internet Telewizja Telefon

Projekty Unijne

Firma Spidernet S.C., zrealizowała projekt dla Działania 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod tytułem: „Budowa sieci GPON w powiecie częstochowskim, przez firmę SpiderNeT Spółka Cywilna.POPC01_240988”. Projekt polegał na wykonaniu sieci dostępowo – dystrybucyjnej, która swoim zasięgiem obejmie gospodarstwa domowe z obszaru interwencji POPC01_240988 tj. społeczność lokalna zakwalifikowana jako wykluczona cyfrowo tzn. niemająca możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Zrealizowany projekt w ramach obszaru interwencji POPC01_240988 obejmuje gminy Konopiska, Starcza, Poczesna, Kamienica Polska w województwie śląskim.

Wybudowana sieć obejmuje zasięgiem min. 1920 gospodarstwa domowe z obszaru realizacji projektu, które uzyskają możliwość dostępu do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Sieć szerokopasmowa została wybudowana w technologii FTTH.

Wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna zapewnia dostęp do usług hurtowych tj. zgodnych ze stawianymi wymaganiami dla sieci NGA – POPC m.in. przez jej nadmiarowość oraz elastyczność.

Realizacja projektu przyczyniła się do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach społeczności lokalnej, a za pomocą wybudowanej infrastruktury, gospodarstwom domowym zostanie dostarczony Internetu o przepustowości min. 100 Mb/s.

Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, szkół publicznych, podmiotów publicznych, podmiotów leczniczych z obszaru interwencji, ale z uwagi na możliwości techniczne sieci, będą także dostępne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Wszelkie informacje o dostępie hurtowym do Infrastruktury Sieci POPC udostępniamy za pośrednictwem skrzynki mailowej: kontakt@e-spidernet.pl